Ändast en fungerande brandvarnare räddar!

I de nordiska länderna firas årligen en brandvarnardag den första december (1.12.). Du kan testa brandvarnarens funktion genom att trycka på testknappen i apparaten. En fungerande brandvarnare ger då ett högt alarmljud. Testningen bör göras regelbundet, till exempel en gång I månaden och alltid när du har varit borta hemifrån en längre tid. På en batteridriven brandvarnare skall batteriet bytas en gång I året. Vi rekommenderar som en bra tidpunkt till exempel brandvarnardagen (1.12.). Kiinteistöpalvelu Norppa installerar  och byter batteriet i er brandvarnare,- arbetet kan ni beställa genom att kontakta oss här.