Annonser

Födelseanmälan Barn

Fält markerade med en asterisk är obligatoriska.

För att säkerställa att bostadsföreningens interna styrning fungerar väl, måste du alltid lämna in en anmälan om att flytta in eller ut ur lägenheten till en företrädare för föreningen. Ett utdrag ur registret över de boende för att erhålla boendeservice, öppna dörren till en lägenhet, att ändra namnet på dörrskylten till lägenheten kan endast beställas under förutsättning att bolaget som sköter underhållet har fått en anmälan från den boende, som har fyllts i på ett korrekt sätt.

Ilmoitus lapsen syntymästä

Anmälan om dödsfall

Fält markerade med en asterisk är obligatoriska.

Observera, att du kan beställa sorgeflaggning vid dödsdagen och välsignelsedagen genom oss med en separat beställningsblankett.

Ilmoitus kuolemantapauksesta

Anmälan om namnändring

Fält markerade med en asterisk är obligatoriska.

Ilmoitus nimenmuutoksesta

 
college-homework-help.org.