Vårt företag

Det är en hederssak för oss att boende, anhöriga och gäster får njuta av sin vistelse i en bekväm, ren och framför allt trygg boendemiljö.

Vårt servicekoncept har gett upphov till långsiktiga kundrelationer och på så sätt har vi lärt oss att förstå såväl boendes och fastighetsförvaltares önskemål och behov.

Vi tillhandahåller mångsidiga tjänster för fastighetsunderhåll, utifrån den välbekanta och pålitliga fastighetsskötarprincipen.

De områden där vi framförallt är verksamma är västra och norra Helsingfors med omgivningar, bl. a. Gamlas, Håkansåker, Smedjebacka, Baggböle, Svedängen, Kånala, Lassas. Våra kunder består för närvarande av bostadsaktiebolag, hyreshusföretag och daghem.

 

 

 

Bevara miljön och vårda kundrelationerna

 

För att vi skall kunna garantera de bästa och effektivaste tjänsterna, ser vi till att vi underhåller vår utrustning kontinuerligt så att den alltid är redo att användas. För att minska utsläppen använder vi till exempel naturgas som bränsle i våra servicebilar.

Vi har arbetat för fastighetsägares och boendes bästa sedan år 2004.