Tjänster

 

Vi erbjuder ett brett utbud av fastighetstjänster i de västra och norra delarna av Helsingfors. Vi ger dig servicepaket som är skräddarsydda med dina egna behov. Vi är ett flinkt och flexibelt fastighetsbolag som vill vårda den gamla fastighetsskötarprincipen.

Vi vill också för vår del minska företagets klimatpåverkan och därför kan du se våra fastighetsskötare köra runt på cyklar eller åka omkring med våra gasbilar för att utföra sina underhållsuppgifter. Vi håller också utsläppen för vår övriga underhållsutrustning till ett minimum med hjälp av regelbundet underhåll.

Flexibel, mångsidig och kunnig fastighetsservice, som tar hänsyn till människor och miljö

  • Gårdskarlsprincipen
  • Fastighetsunderhåll och reparationsarbete
  • Skötsel av ute områden
  • Städtjänster
  • Snöskottning och snöröjning

Respekt för den gamla gårdskarlsprincipen

 

En läckande kran, en trasig dörrklocka, en stockad toalett – vad göra? Det brukade finnas en gårdskarls i varje hus, som skyndade sig att hjälpa till med alla små reparationer. Numera är gårdskarlen en alltmer ovanlig syn, åtminstone i huvudstadsregionen.

Kiinteistöpalvelu Norppa vill hålla i traditionerna och vårda den gamla gårdskarlsprincipen. Vår service är mycket omfattande och skräddarsyys till var och en enligt behov.

 

Till förmån för fastigheten och dess boende

 

Våra servicekarlar hanterar mindre reparationer och renoveringar som oundvikligen uppstår i varje bostad på ett snabbt och professionellt sätt. Servicekarln säkerställer att trappor, gårdar och soptunnor är i god ordning, att planteringarna blommar på sommaren och att alla snöröjningsarbeten görs på vintern.

Gårdsplan och byggnader hålls i gott skick och är i trygga händer under överseende av servicekarln, de boende trivs bra i sina bostäder och fastighetens värde bevaras.

Områdets servicekarl kan också finna en stund att prata med dig, vid sidan av sitt arbete.

 

 

 

 

 

 

Skötsel av ute områden varje dag under året

 

Skötsel av ute områden och underhållsuppgifter varierar med årstiderna; avlägsnande av sand och andra städarbeten på våren, skötsel av grönområden på sommaren, bortstädning av nedfallna löv på hösten och snöskottning och sandning på vintern.

Tack vare vår egen utrustning, har vi möjlighet att erbjuda högkvalitativt och pålitligt underhåll av utomhusområden, oavsett säsong. Våra erfarna servicekarl utför alltid trädgårdsjobb på ett sådant sätt att dessa orsakar minsta möjliga olägenhet för de boende, till exempel genom att använda en tyst elektrisk trimmer.

Skötseluppgifter av ute områden innehåller också till exempel skötsel och underhåll av områdets faciliteter och lekplatsutrustningar. Dessutom är en av uppgifterna relaterad till skötseln av ute områden att följa upp hur fastigheternas avfallshantering fungerar.

 

Fastighetsskötsel och reparationer, inklusive renoveringar

 

Vi utför byte av lampor och andra liknande underhållsuppgifter i fastighetens gemensamma utrymmen. Ni kan också lita på att vi sköter underhållet av lås och utrustningar som bostadsföreningen är ansvarig för. Med tar också separat betalt för att hjälpa till med att sätta upp tavlor, brandvarnare och att byta lampor.

 

 

 

 

Komfort och renlighet genom regelbunden rengöring

 

Regelbunden rengöring I fastigheten förhindrar lös smuts från att komma in i lägenheterna, och ger bostadsaktiebolaget ett trevligt intryck. Norppa Fastighetstjänster genomför alla rengöringsarbeten professionellt, och i enlighet med överenskommen tidsplan; våra servicekarlar har också Valviras licens för skötsel av simbassäng.

Mer information av de städtjänster vi tillhandlahåller får du här.

 

Professionell snöröjning

 

Snöröjning vållar huvudbry i många bostadsföreningar i huvudstadsregionen. Vi utför snöröjning på ett professionellt sätt, med mycket erfarenhet.

Vår egen utrustning ger oss möjlighet att transportera snön till en plats där den inte hindrar bostadsföreningens boende eller orsakar problem på något annat sätt.

Snöröjning från hustaken gör vi på ett kontrollerat sätt och enligt säkerhetsföreskrifterna.

 

 

If you’re not sure when your commas are necessary and when you can critical delete them, the writer’s relief proofreading team can help you.