Städtjänsterna är en bestående del av Norppa Fastighetstjäns konceptet

 

En genomgående skötsel av fastigheten, som inkluderar både teknik och hygieni ger invånarna en trygg och trevlig boendemiljö. Sömlöst sammarbete mellan fastighetskötaren och städpersonalen ger oss möjlighet till snabb reagering, även till alla oförväntade utmaningar som vardagen kan hämta med sig, oavsätt om det gäller fastighetens teknik eller dess renlighet. Ett väl planerat städprogramm sparar fastighetens skötselkostnader, förhindrar slitage av ytmaterial och förvarar fastighetens värde. Vi planerar och utför städtjänsterna så att entre’n, trappor, tvättrum och bastun behålls ren och trivsam. En detaljerad och nogrann förhandsplanering och yrkesmässigt utförd städning garanterar ett slutresultat med god kvalitet.

Frekvensen I städprogrammet uträknas alltid efter en nogrann värdering – och enligt kundens önskemål.

 

Siivous

Allmän underhållstädning är städning som görs regelbundet, dagligen eller varje vecka och dess syfte är att upprätthålla en överenskommen renhetsgrad i utrymmena. Med allmän underhållstädningen tas lös smuts och fläckar bort. Städtjänsterna kan flexibelt kompletteras med till exempel tjänster som att byta mattor eller sanitetsartiklar eller någon annan tjänst som avtalas direkt med kunden.

Grundlig rengöring görs mindre ofta, i syfte att ta bort ingrodd smuts. Grundlig rengöring används när underhållstädning inte längre ger en önskad renhetsnivå. Grundlig rengöring kan innebära bl.a. tvättning av fönster, väggar, rengöring och vaxning av golv, rengöring av möbler och dörrar.

 

Vi ger gärna mer information angående städtjänsterna, kontaktsidorna hittar du här.
Aristotle says in his rhetoric, it go to this web portal is metaphor above all else that gives clearness, charm, and distinction to the style.