Visste du att?

Tähän joku teksti

Avloppet är inte till för fett

Stekfett som hällts i avloppet kommer småningom att täppa till avloppets vattenlås eller bilda en propp i avloppsnätet som kan orsaka en vattenskada. Gör er i stället av med stekfettet i det organiska avfallet eller i det blandade avfallet.

Spiskåpa och fett filter måste rengöras med jämna mellanrum

Bostadslägenhetens spiskåpa och dess fett filter måste rengöras med jämna mellanrum. Bekanta dig med bruksanvisningen för din spiskåpa, där du hittar tillverkarens anvisningar för rengöring och råd för att ta loss och tvätta fett filtret. Vi rekommenderar att bostadslägenhetens spiskåpa och fettfilter rengörs efter varje 30 timmars användning eller åtminstone varannan månad. ALLTFÖR SMUTSIGA SPISKÅPOR OCH FETT FILTER ÄR BRANDFARLIGA!

Nya hemsidor, samma punktliga service

Norppas nya hemsidor är nu tillgängliga för att fira hösten 2014. Vårt syfte har varit att underlätta uträttandet av ärenden, både för befintliga och nya kunder. Vi har lyft fram våra mångsidiga tjänster på ett tydligt sätt på vår framsida.

Annat än webtjänsten har inte förändrats, du får fortfarande samma högklassiga service som respekterar den gamla gårdskarlsprincipen. Du har säkert redan noterat det, men det bör nämnas att vi betjänar dig inte bara på finska och svenska, utan också på engelska, estniska och ryska.

 

Gräsmatta som har blivit full med mossa

När mossan vinner terräng på gräsmattan, betyder det att markens näringshalt, jordens surhet eller täthet inte längre gynnar gräsmattans tillväxt. Det är också möjligt att träd och buskar som växer sig större har medfört att den tidigare soliga gårdsplanen nu ligger i skugga och att den gamla gräsmattan som behöver sol, inte längre växer ordentligt. Det lönar sig därför att så om en gräsmatta med mycket mossa. Om platsen är skuggig, kan man då i stället välja grässorter som trivs i skuggan. KH-Norppa gör också gårdsarbeten, ta kontakt med oss.