Flyttningsanmälan

För att säkerställa att bostadsföreningens interna styrning fungerar väl, måste du alltid lämna in en anmälan om att flytta in eller ut ur lägenheten till en företrädare för föreningen. Ett utdrag ur registret över de boende för att erhålla boendeservice, öppna dörren till en lägenhet, att ändra namnet på dörrskylten till lägenheten kan endast beställas under förutsättning att bolaget som sköter underhållet har fått en anmälan från den boende, som har fyllts i på ett korrekt sätt.

Bolagets interna förvaltning kräver alltid en anmälan till bolagets representant om inflyttning till lägenheten eller om avflyttning.
Vänligen fyll i formuläret noga med korrekt information om alla som flyttar.