Avloppet är inte till för fett

Stekfett som hällts i avloppet kommer småningom att täppa till avloppets vattenlås eller bilda en propp i avloppsnätet som kan orsaka en vattenskada. Gör er i stället av med stekfettet i det organiska avfallet eller i det blandade avfallet.