Gräsmatta som har blivit full med mossa

När mossan vinner terräng på gräsmattan, betyder det att markens näringshalt, jordens surhet eller täthet inte längre gynnar gräsmattans tillväxt. Det är också möjligt att träd och buskar som växer sig större har medfört att den tidigare soliga gårdsplanen nu ligger i skugga och att den gamla gräsmattan som behöver sol, inte längre växer ordentligt. Det lönar sig därför att så om en gräsmatta med mycket mossa. Om platsen är skuggig, kan man då i stället välja grässorter som trivs i skuggan. KH-Norppa gör också gårdsarbeten, ta kontakt med oss.