Spiskåpa och fett filter måste rengöras med jämna mellanrum

Bostadslägenhetens spiskåpa och dess fett filter måste rengöras med jämna mellanrum. Bekanta dig med bruksanvisningen för din spiskåpa, där du hittar tillverkarens anvisningar för rengöring och råd för att ta loss och tvätta fett filtret. Vi rekommenderar att bostadslägenhetens spiskåpa och fettfilter rengörs efter varje 30 timmars användning eller åtminstone varannan månad. ALLTFÖR SMUTSIGA SPISKÅPOR OCH FETT FILTER ÄR BRANDFARLIGA!